Նախագծում և պատրաստում

Կայքերի նախագծում՝ հարմարավետ, պարզ դիզայնով և անհրաժեշտ ֆունկցիոանալ հնարավորություններով:

Իմանալ ավելին

Առաջխաղացում

Ձեր կայքը կարող է գրավել առաջատար դիրքեր որոնողական կայքերում (Яндекс,Google) և սոցիալական ցանցերում:

Իմանալ ավելին

Սպասարկում

Նյութերի հրապարակում, դիզայնի փոփոխություն, տվյալերի բազայի կրկնօրինակների ստեղծում և այլն:

Իմանալ ավելին
Ինչպիսի՞ կայք է Ձեզ հարկավոր և ինչպիսի՞ հնարավարություններով, մենք կօգնենք Ձեզ ճիշտ կողմնորոշվել այս հարցում:
Ձեր կայքը կունենա պարզ ղեկավարման համակարգ, որի շնորհիվ հեշտությամբ կարող էք կատարել ադմինիստրատիվ աշխատանքներ:
Համապատասխան կարգավորումների շնորհիվ, Ձեր կայքը տեսանելի կդառնա որոնողական պորտալների համար:

ԱՐԱԳ, ՄԱՏՇԵԼԻ ԵՎ ՈՐԱԿՈՎ

Պատրաստում ենք կորպորատիվ և այցեքարտային կայքեր՝ հարմարեցված տարբեր սարքավումների համար:

ՏԵՍԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԴԻԶԱՅՆ

Մեր կայքերն առանձնանում են պարզ դիզայնով, բայց անհրաժեշտ հնարավորություններով, որոնք կարտացոլեն Ձեր բիզնես-գործունեության բոլոր մանրամասները: Պատրաստում ենք ինչպես այցեքարտային, այնպես էլ կորպորատիվ կայքեր:

ԱՌԱՋԽԱՂԱՑՈՒՄ

Համացանց+SMM

Ձեր կայքը կարող է հայտնվել որոնողական համակարգերում (Яндекс, Google), ինչպես նաև սոցիալական ցանցերում (օր.facebook): Թէ ինչ չափանիշներով է որոշվում կայքի առաջխաղացումը, կարդացեք համապասխան էջում:

ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Ձեր ժամանակը չի՞ բավականացնում զբաղվել կայքի ադմինիստրատիվ աշխատանքներով,հոգ չէ. մենք պատրաստ ենք ստանձնելու այդ աշխատանքը՝ տրամադրելով նաև տեխնիկական սպասարկման և ավտանգությանն ուղված ծառայություններ:Ինչու՞ է կազմակերպությանն անհրաժեշտ կայք

Վաղուց արդեն գաղտնիք չէ,որ համացանցը համարվում է գովազդի տարածման լավագույն միջոցներից մեկը:Գովազդել համացանցում կարելի է տարբեր կերպով (տեղադրել հայտարարություններ պորտալներում,սոց.ցանցերում և այլն): Բայց համաձայնեք, որ ավելի հզոր ազդեցություն կունենա,երբ հաճախորդին ցուցադրեք ձեր սեփական կայքը: Քանի, որ.

  1. Նախ կայքն ունի ավելի լայն հնարավարորություններ, քան սոց.ցանցերի տրամդրած որևէ անձնական էջ կամ խումբ: Նրանում կարելի է անհամեմատ ավելի շատ ինֆորմացիա և ֆունկցիոանալ հնարավորություններ ստեղծել:

   2.Ավելի էֆեկտիվ է գովազդել կայք (կամ որևէ հայտարարություն՝ կայքի հղումով), որտեղ կենտրոնացված է նաև ողջ ինֆորմացիան Ձեր կազմակերպության վերաբերյալ, քան ընդհամենը միայն հայտարարություն առանց հղումի: 

  3. Կայքերը որոնողական պորտալների հետ համատեղ կարող են տալ հարուստ վիճակագրություն համացանցում ձեր կայքի կարգավիճակի վերաբերյալ (ո՞ր էջերն են ավելի շատ հաճախում, ո՞ր հարցման միջոցով են գտել ձեր կայքը, որ սարքավորումներով են ավելի շատ դիտում կայքը և այլն ):

Պատվիրե'ք կայք և ունեցեք Ձեր սեփական անկյունը համացանցում:

Աշխատանքներ